Select Page

4K Projects

4K Projects er en dansk full-service virksomhed der afvikler bl.a. Live-events som Zulu Awards, BLAST mm. og tilbyder Danmarks førende Virtual Studio i Studio99.

Deres visuelle identitet har før været sammensat af forskellige elementer man har samlet op undervejs. Det gav dem udfordringer ved brugen af elementer – både i tilgængelighed og brugerlethed. Men også at der ikke var kontinuerlig brug af farver.

Derfor var ønsket at få ryddet op i de forskellige elementer og få dem strømlignet – både for at skabe genkendelighed – men også for at gøre det nemmere at bruge i deres kommunikation.

Løsningen blev en opstramning af logoet og ny skrift for bedre sammenhæng, samt en adskillelse i logomærke og navnetræk, for at gøre det fleksibelt i brug. Mærket kan bruges både stort og kommercielt, og navnetrækket kan bruges mindre til fx kommunikationsmaterialer.

Valg af brandfarve og accentfarve – den mørkeblå og ‘On air’-røde – kommer fra hhv. deres tilfældige go-to farve i arbejdstøj og den røde lampe der indikerer at der bliver optaget.

I forlængelse af 4K Projects, er sub-identiteten for Studio99 udviklet. Logomærket er taget fra deres ikon for scenen – som danner grundlaget for det virtuelle univers der kan skabes. Mærket kan bruges stort og kommecielt – mens navnetrækket kan bruges i mindre formater, fx på kommunikationsmateriale.

Den grønne brandfarve – Screen Green – er fra samme scene, som når man ser den i virkeligheden, er malet i grøn – også kaldet en ‘​greenscreen’​. Sammen med brandfarven, bruges 4K Projects-brandfarve som accent – for at vise en sammenhørighed med moderselskabet.

I forlængelse af udviklingen af den visuelle identitet, er der også lavet website og ikoner.

Logodesign / Webdesign / Piktogrammer

© Superdesign 2023